0438.364.315
0983.122.529

Viện Di truyền Nông nghiệp Địa chỉ: KM 2 - Đường Phạm Văn Đồng - Từ Liêm - Hà Nội Phone: 0438.364.315. Email: dautuongagi@gmail.com

Giới thiệu

 • đậu tương đen

  Giới thiệu đậu tương đen

 • đậu tương đen

  Giới thiệu đậu tương vàng

 • đậu tương đen

  Giới thiệu đậu tương đen

 • đậu tương đen

  Giới thiệu đậu tương vàng

 • đậu tương đen

  Giới thiệu đậu tương đen

 • đậu tương đen

  Giới thiệu đậu tương vàng