0983.122.529
0987.670.923

Viện Di truyền Nông nghiệp Địa chỉ: KM 2 - Đường Phạm Văn Đồng - Từ Liêm - Hà Nội Phone: 0983.12.25.29 - 0987.670.923. Email: dautuongagi@gmail.com

Giới thiệu

 • đậu tương đen

  Giới thiệu đậu tương đen

 • đậu tương đen

  Giới thiệu đậu tương vàng

 • đậu tương đen

  Giới thiệu đậu tương đen

 • đậu tương đen

  Giới thiệu đậu tương vàng

 • đậu tương đen

  Giới thiệu đậu tương đen

 • đậu tương đen

  Giới thiệu đậu tương vàng

Khách hàng của Đậu Tương

Để đảm bảo quyền người tiêu dùng chúng tôi đang cung cấp đậu tương cho các thương hiệu sau:

Liên kết Website